shutterstock_96766846_cas-990x360

Som taký, ako si to trh vyžaduje

Cieľom môjho článku je priblížiť vám môj pohľad na trh, ktorý sa neustále rozvíja a je v pohybe. Stíhame tieto zmeny zachytiť, alebo sme pozadu a nedostatok informácií nás stojí peniaze? Priblížim vám aj môj systém práce s klientom a taktiež aj prácu, od ktorej sa úplne dištancujem. V čom vidím budúcnosť a silu môjho pôsobenia?

Keď sa vrátim späť k mojím začiatkom a porovnám toto obdobie so súčasným, tak za ten čas vnímam na finančnom trhu veľmi veľa zmien, ktoré sa udiali. Ak klientovi riešim finančnú analýzu, tak musím brať do úvahy tri obdobia:

– to, ako klient narábal so svojimi financiami v minulosti,
– to, ako klient narába so svojimi financiami v súčasnosti,
– to, ako pripravím finančný plán a klienta na budúcnosť.

Zistiť od klienta prvé dva body nie je problém, pretože už jeho súčasná situácia je výsledkom narábania s jeho financiami v minulosti. Po dôkladnej analýze prikladám veľký dôraz na samotnú prípravu finančného plánu pre klienta do budúcnosti, teda tretí bod. Napríklad ak klientovi pripravujem finančný plán, pretože jeho cieľ je kúpiť pozemok o 5 rokov, tak je to veľká zodpovednosť a z mojej strany aj predvídavosť ako sa trh v tom čase bude vyvíjať.

V čase, keď som začínal bolo samozrejmosťou pre každého klienta vybaviť 100%-tné financovanie v rámci hypotekárneho úveru. Očakával som, že úrokové sadzby sa budú znižovať, a tak som hypotekárny úver pre klienta aj pripravil. Dnes je situácia na trhu iná, pretože 100%-tné financovanie pre každého je minulosťou, a taktiež aj neustále znižovanie úrokových sadzieb. Dnes treba klientov pripravovať na postupne zvyšovanie úrokových sadzieb. Bude to zaujímavá situácia, pretože doteraz boli klienti zvyknutí na znižovanie splátok a môže nastať opačná situácia, kedy sa splátky klientom budú zvyšovať. Veľký problém nastane u klientov, ktorí si v čase nízkych úrokov zobrali veľkú sumu „na doraz“. To znamená, že aj minimálne zvýšenie úroku a splátky ich môže prekvapiť. Časy, kedy si nedávno váš kolega zobral výhodný hypotekárny úver na bývanie a vy dnes budete žiadať podobné podmienky, sú preč.

Trh je stále v pohybe a nedostatok informácií stojí peniaze!

Zmeny nastali taktiež vo vkladových produktoch, kde sa úroky znižovali a znižujú na minimum. Ako príklad môžem uviesť aj stavebné sporenie, ktoré nedosahuje také výnosy ako v minulosti. Znižovanie úrokov na stavebnom sporení môže byť odstrašujúce, ale stále považujem tento produkt za veľmi dôležitý. Ak si klienti uvedomia, že dostanú od banky len 70% – 80%-tné financovanie bývania, tak stavebné sporenie bude kľúčové na dofinancovanie hypotekárnych úverov. Už dnes to je kameň úrazu mladých ľudí, ktorí nemajú našetrené ani minimálne úspory a chcú si riešiť vlastné bývanie. Rozhodnú sa hypotekárny úver dofinancovať spotrebným úverom a tým si zvýšia mesačné náklady nie o desiatky, ale o stovky eur. Nehovoriac o preplatenosti na úrokoch a RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) na úvere.

Pod finančným plánom rozumiem komplet zastrešenie celého portfólia u klienta, dlhodobú spoluprácu s klientom, ale v prvom rade audit už súčasných a existujúcich zmlúv u klienta. Je nereálne klienta pripravovať na budúcnosť, keď nepoznám jeho minulosť a súčasnosť. V prvom rade sa s klientom rieši finančná analýza a následne sa pripravuje finančný plán pre klienta. Je možné, že v niektorých prípadoch to funguje opačne, ale s takýmto postupom absolútne nesúhlasím a nestotožňujem sa s ním.

Ďalší dôležitý bod, na ktorý vo firme dbám je servis klientov. Ako som už vyššie spomínal, že trh sa neustále mení, tak aj životná situácia klientov sa neustále mení. To znamená, že stratégiu, ktorú som riešil s klientom pred pár rokmi nemusí byť dnes už aktuálna.

Vďaka CRM systému, viem klienta kontaktovať podľa potreby a zmien na trhu a udržať s klientom dlhodobú spoluprácu. CRM systém mi zabezpečuje finančnú kartu klientov, kde presne vidím všetky potrebné informácie o mojich klientoch a novinky na trhu, ktoré môžem klientom predstaviť. V servise klientov vidím budúcnosť môjho pôsobenia a pôsobenia mojej firmy.

Časy, kedy maklér klientovi navrhol riešenie a jeho spolupráca končila pri podpise zmlúv, sú preč. Ak niekto ešte aj dnes funguje takýmto spôsobom, tak ide o krátkodobú záležitosť a takíto ľudia za krátky čas z trhu zmiznú.
Spomínal som že doba sa zrýchľuje, ale dobou sa zvyšuje aj ľudská obozretnosť a inteligencia, prípadne pomôcky, vďaka ktorým si klient vie porovnať jednotlivé ponuky, ktoré dostal. V súčasnosti vďaka internetu existujú pomôcky pre rôzne výpočty a prepočty, ktoré boli v minulosti len snom. Ak maklér nebude podávať kvalitné informácie klientom, nebude inovatívny, o krok vpred a mať zostrojený fungujúci marketing a pozitívnu reklamu, tak ide už o spomínanú krátkodobú záležitosť.

Na trhu už dnes pôsobia tri generácie súčasne.

Uvedomujem si veľmi podstatnú zmenu na trhu a to je pôsobenie troch generácií na trhu súčasne. Každá generácia má svoje potreby a úplne iné očakávania. Pre mňa to znamená, že ak chcem pracovať  so všetkými generáciami súčasne, či s klientmi, alebo spolupracovníkmi, tak budem musieť mať zvládnuté ich potreby a očakávania. V tomto smere považujem osobný rozvoj za kľúčový bod v mojej kariére a kariérach mojich kolegov vo firme.

1. Generácia X
(Nar. 1965 – 1976) Dnes 40 – 51 rokov

– prvá generácia bez vplyvu vojny
– presnosť a poriadok sú dôležité hodnoty
– materialisticky založená
– výkonovo orientovaná
– kariéra = viac peňazí, viac zodpovednosti, viac moci
– online je moderný

2. Generácia Y
(Nar. 1977 – 1998) Dnes 18 – 39 rokov

– prvá generácia, ktorá vyrástla s internetom
– slobodné rozhodovanie je dôležité
– stabilita a poriadok sú dôležité hodnoty
– bránia sa výkonu a námahe
– kariéra = viac zodpovednosti, ale nie vedenie
– online svet je samozrejmosť, ale do určitej miery

3. Generácia Z
(Nar. po 1999) Dnes do 18 rokov

– svoj svet ovládajú pomocou tabletou a smartphonov
– extrémna fixácia na vlastné ciele – nie sú „tímový hráč“
– málo lojálni voči zamestnávateľovi
– nie moc a postavenie, ale kompetencia a skúsenosť
– komunikácia jednoznačne online

Skúste sa zamyslieť nad okolím, v ktorom sa pohybujete a zaradiť ľudí vo vašom okolí do skupín X, Y, Z. Skúste si porovnať, ako sa správajú jednotlivé skupiny. Či vaši starí rodičia potrebujú na komunikáciu sociálne siete a vaši mladší súrodenci, či si vedia predstaviť vôbec život bez sociálnych sietí. Je to zaujímavé, ale rozdiely sú veľmi čitateľné a tak to presne funguje aj na trhu. Techniky a praktiky, ktoré niekedy fungovali tak dnes sú už nepoužiteľné. Ľudia si vyžadujú stále viac a to je aj mojim a našim cieľom. Vytvárať v našom okolí kvalitu, značku  pridanú hodnotu.

Ja verím, že na základe pravidelných vzdelávacích termínov počas každého týždňa sa naša firma a moji kolegovia pod značkou Valentovičovci posúvajú vpred, pretože my máme VIP – vysoko inovatívny prístup.

Vo vzdelávaní, rýchlosti, starostlivosti, marketingu a podávaní kvalitných informácií vidím budúcnosť.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*