Tomáš Valentovič

Vitajte na mojej webovej stránke, vďaka ktorej sa vám chcem prezentovať.
Volám sa Tomáš Valentovič a už 7 rokov pôsobím v oblasti vzdelávania a sprostredkovania finančných služieb na Slovenskom trhu. Cieľom webovej stránky je informovať vás o mojej práci, práci mojich kolegov, príbehoch mojich klientov, zaujímavostí z oblasti finančného trhu a noviniek našich obchodných partnerov. Počas mojich niekoľkoročných skúseností som mal možnosť zapojiť sa do rôznych projektov s rôznymi ľuďmi ako napríklad:

  • Business education (rok 2013)
  • Kurz finančnej gramotnosti  (rok 2015)
  • 123peniaze.sk web (rok 2013)
  • OVB Allfinanz, a.s. (rok 2013)
  • Projekt vzdelávania (rok 2017)
  • Priestor na podnikateľskej konferencii v Šamoríne (rok 2019)

Je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať ako sa trh neustále mení a ako na dané zmeny vedia ľudia reagovať. Niektorí na sebe pracujú, iní čakajú a dúfajú. Podľa môjho názoru prichádza obdobie, kedy na trhu budú pôsobiť 4 rôzne generácie súčasne a každá z nich s úplne inými potrebami. Dnešná doba je rýchla a práve preto sa snažím s mojím tímom byť o krok vpred.

Od začiatku podnikania v tomto sektore dostávam denne veľmi veľa otázok, na ktoré sa snažím odpovedať. Verím, že aj pomocou tejto webovej stránky vám priblížim moje podnikanie a otázky postupne zodpoviem, pretože Valentovičovci chcú ísť príkladom!

Rodinné podnikanie

„To, aké aktivity máš dnes, ti predurčuje, kde sa budeš nachádzať o niekoľko rokov!“

Som presvedčený, že každý má všetko vo svojich rukách. Všetci ľudia majú talent, ale nie všetkým sa ho podarí odhaliť a pracovať na ňom. Ja som vďačný, že som objavil to, čo ma napĺňa. O to viac, že podnikáme a prezentujeme sa ako rodinná firma OVB Valentovičovci.

Úvod máme za sebou a ja verím, že moje príspevky a informácie budu prínosné pre vás všetkých.

Poďme na to…

IMG_3682