Snímka obrazovky 2020-03-20 o 19.53.11

Ako aktuálne funguje odklad splátok v banke a na čo si treba dať pozor?

Minulý týždeň v piatok ponúkla Všeobecná úverová banka svojím klientom možnosť odkladu splátok na hypotekárnych úveroch a spotrebných úveroch z dôvodu koronavírusu COVID-19. Ako o tento odklad požiadať a aké následky bude mať odloženie splátok? Ide o novinku na trhu v rámci VÚB alebo vedeli a vedia klienti požiadať o odklad aj v iných bankách?

Aktualizácia príspevku z dôvodu, že dňa 9. 4. 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 75/2020 Z.z. k odkladu splátok.

  • Zákon je od 9. 4. 2020 v platnosti.
  • O daný odklad vedia klienti požiadať bez poplatku aj z pohodlia domova na základe žiadosti, ktorú nájdu na webovej stránke svojej banky, a tým vôbec nemusia navštíviť pobočku banky. Odklad splátok je možné požiadať od 1 po 9 splátok, čiže až do dĺžky 9 mesiacov.
  • Banka má čas na vyjadrenie do 30 dní od podania žiadosti.
  • Konečná splatnosť úveru sa predĺži o dobu odkladu, čiže napríklad 9 mesiacov.
  • Odklad splátok sa netýka poplatkov za poistenie, klienti ich budú platiť tak ako doteraz.
  • Odklad splátok úveru neznamená aj ich úplne odpustenie. Ak si klienti teraz požiadajú o daný odklad napríklad na 9 mesiacov, tak počas týchto mesiacov musí klient banke zaplatiť úroky. To znamená, že po ukončení odkladu sa klientovi zvýši splátka úveru na základe toho, že sa mu tam rozráta nezaplatený úrok počas odkladu.
  • Ku dňu žiadosti klienti nesmú mať omeškanie úveru dlhšie ako 30 dní ani byť v stave zlyhania podľa osobitého predpisu.
  • K 29. februáru 2020 klienti nesmú mať omeškanie na danom a inom poskytnutom úvere 100 eur a viac, dlhšie ako 30 dní.
  • O odklad splátok toho istého úveru klienti môžu v rámci pravidiel LEX KORONA požiadať len raz.
  • V úverovom registri klienti nebudú mať negatívny zápis.

Opäť zdôrazním, že ešte pred tým ako o samotný odklad požiadate, tak si to dobre prerátajte. Je síce pravda, že daný odklad splátok nebude figurovať negatívne v bankovom registri, ale ZADARMO to určite nie je.
Banka dané úroky úplne neodpustila, pretože sa musia banke zaplatiť neskôr.   

__________

Aktualizácia príspevku z dôvodu, že dňa 7. 4. 2020 bol schválený zákon o odklade splátok úverov.

„Poslanci v NR SR definitívne schválili návrh, ktorý umožní spotrebiteľom a malým a stredným podnikateľom odložiť si splátky svojich úverov. Pri spotrebiteľských úveroch a hypotékach v bankách o 9 mesiacov a v nebankových a lízingových spoločnostiach maximálne o 6 mesiacov.

Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

Banky musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s odkladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.

Zákon myslí aj na nutnosť upraviť spôsob doručovania písomností určených do vlastných rúk zo strany NBS počas obdobia pandémie. Ak pošta upraví podmienky doručovania bude možné doručiť písomnosť za použitia fikcie doručenia, bez prevzatia zásielky zo strany adresáta.

Zákon upravuje aj bezkontaktné platby. Zvýšenie bezkontaktných platieb zo súčasných 20 na 50 eur.“

Zdroj:
Ministerstvo financií SR. Tlačový odbor, 2020. Poslanci NR SR schválil odklad splátok úverov, [online]. [cit. 2020-04-07].URL: < https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/nova-web-stranka-5.html>

__________

Pôvodný článok z dňa 20. 3. 2020

Ako o odklad požiadať?

Požiadať o odklad je možné na pobočke banky. Podmienkou je nemať omeškania pri splácaní a vydokladovanie zníženia príjmu alebo straty zamestnania. Pri zamestnancoch ide o potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu, prípadne pri strate zamestnania potvrdenie z úradu práce.

O odklad splátok môžu požiadať aj živnostníci. Tí k žiadosti priložia čestné prehlásenie o znížení príjmu, kde uvedú aj dôvod tohto zníženia.

Nevýhody odkladu

Banka Vám povolí odklad splátok na maximálne 6 mesiacov. Nevýhodou je, že tento úver sa stále úročí. Úroky za obdobie odkladu budú splácať klienti po jeho skončení. To znamená, že budú neskôr splácať vyššie splátky.

Druhou možnosťou je predĺženie splatnosti úveru dodatkom k úverovej zmluve, ktorý môže byť spoplatnený v rámci cenníku poplatkov danej banky. Ak je k úveru dojednané aj poistenie osoby, prípadne nehnuteľnosti je potrebné ho aj naďalej splácať, na toto sa odklad nevzťahuje.

Najväčšou nevýhodou však je, že každý odklad splátok úverov sa automaticky zapisuje do úverového registra. To môže v budúcnosti spôsobiť viacerým klientom vrásky na čele, napr. pri refinancovaní úveru alebo kupovaní inej nehnuteľnosti. Títo klienti budú pre ostatné banky viditeľní v úverom registri ako neplatiči, čo môže viesť k zamietnutiu úveru.

VÚB do úverového registra zapíše dôvod odkladu splátok koronavírus COVID-19. Vďaka tomu by banky takýto odklad neskôr mohli akceptovať pri schvaľovaní úveru, ale nikto im to prikázať nemôže. Aj keby ho akceptovali, je možné, že takému klientovi poskytnú úver s vyššou úrokovou sadzbou, keďže je pre nich rizikovejší, nemá vytvorenú rezervu a môže neskôr znova žiadať o odklad.

Odklad splátok sa netýka len VÚB, štandardne ho ponúkajú aj iné banky. Vždy je to na individuálnom posúdení, preto je potrebné s bankou komunikovať včas, ešte pred omeškaním splátky. Odklad splátok má viac negatív ako pozitív. Ak je to možné, je určite lepšie splácať načas a v dohodnutej výške, vyhnete sa tým množstvu problémov v budúcnosti.

V posledných dňoch sa objavila informácia, že vláda chce nariadiť bankám, aby daný odklad splátok nefiguroval v bankovom registri. To znamená, že banka odklad klientom môže povoliť, ale nebudú mať negatívny záznam v bankovom registri.  Zatiaľ to nie je potvrdené.

V prípade zmeny a potvrdenia tejto informácie bude článok aktualizovaný.

Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*